Valgaften i LA 10.11.2017

NVITATION TIL VALGAFTEN I LA – FREDAGSBAR 10.11.17
 
LIBERAL ALLIANCE STORKREDS FYN inviterer til VALGAFTEN  i
FREDASBAREN 10.11.17 kl. 17.00-18.45,
i HEIDIS BIER BAR, Vestergade 75 i Odense:
DE FYNSKE LA-SPIDSKANDIDATER VIL HOLDE ET KORT OPLÆG
KOM OG MØD flere af LA-FYNS KANDIDATER til KOMMUNEVALGET
 
KOM MED GODE IDEER OG FORSLAG TIL DIN SPIDSKANDIDAT
KOM OG STIL SPØRGSMÅL TIL KANDIDATERNE, eller
TAG EN PERSONLIG SNAK MED EN KANDIDAT I DIN EGEN KOMMUNE
MØD OGSÅ DE MANGE AKTIVE UNGE FYNSKE LAU’ ERE
 
Med venlig hilsen og ønsket om en god valgkamp og et godt valg
På gensyn 10.11. kl. 17
LA-Storkreds Fyn
v/ Ida Tokehøj

Regionsvalg 2017

Til REGIONSVALGET  i Regions Syd har vi 4 fynske kandidater på Listen, hvoraf Jimmy Steen Eriksen fra Årup er nr. 2 på listen. Han har ydet en stor indsats herfor det sidste år og  ønsker fortsat at gøre sin indflydelse gældende i Regions Sydjylland i de kommende 4 år.

Kommunalvalget 2017

KOMMUALVALGET  2017 nærmer sig – de næste 3 uger vil LA`s valgplakater hænge overalt på Fyn, og alle vores kandidater og bestyrelsesmedlemmer samt frivillige får nok at se til med debatter, møder, omdeling af pjecer med m.m.
På Fyn har vi  25  kandidater, der stiller op for Liberal Alliance, fordelt på 7 kommuner:  6 i Odense, 6 på Nordfyn, 4 i Svendborg, 3 i Assens, 3 i Fåborg/ Midtfyn, 2 i Middelfart og 1 i Nyborg.
Nogle  af vores ministre og folketingsmedlemmer vil aflægge Fyn  besøg i november – foreløbige datoer  er den 9.11., 11.11. 14.11. og 16.11. Ved henvendelse til formanden for lokalforeningen i kommunen, kan man få oplyst, hvor, hvornår og af hvem ens egen kommune får besøg.

Medlemsmøde og generalforsamling

Medlemsmøde /Generalforsamling 2017. Liberal Alliance, Storkreds Fyn
Tirsdag den 23. maj. 2017 kl. 18.30 Sted: Kongensgade 72, 1. sal, Odense

Der indkaldes hermed til ordinært medlemsmøde/generalforsamling i Liberal Alliance Fyn

Kl. 18.30 oplæg v/ Regionskandidat Jimmy Eriksen, som vil berette om den politiske situation i Region Syddanmark lige nu, om politikprogrammet m.m. – med efterfølgende mulighed for spørgsmål og drøftelse.
Kl. 19.00 grillen er varm – der serveres 1 pølse og øl/vand.
Kl. 19.45 Generalforsamling Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af revideret regnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til nye vedtægter
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Storkreds Fyn A 2) Såfremt de nye vedtægter vedtages, skal alle nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år, formanden vælges direkte på generalforsamlingen, og budget 2017 forelægges til godkendelse B) 1 til 2 suppleanter (1 årig valgperiode).
  NB: I henhold til vedtægternes §8 Stk. 5 (§ 5 i de nye ) har repræsentanter fra etablerede lokalforeninger og fra LAU første prioritet til en plads i kredsbestyrelsen.
  A 1) Der skal ifølge de nuv. vedtægter vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg: Niels Ole Nielsen(Svendborg), Martin Rytter(Nyborg), begge genopstiller ikke, og Christian Lund (Assens), som genopstiller.
 7. Valg af revisor og revisor suppleant.
 8. Eventuelt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen v/formanden i hænde skriftligt 2 uger før medlemsmødet.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Liberal Alliance, Storkreds Fyn formand Ida Tokehøj, Sømarksvej 64, 5471 Søndersø, +45 2446 0698, pelletokehoj@gmail.com

Planlagte aktiviteter fra august 2016

12.8. kl. 17.00 –  LA-Fredagsbar
22.8. kl. 20.00 –  1. møde for regionskandidaterne (lukket møde)
3.9. kl. 9.30-14 – Det fynske Folkemøde v/Fyens Stiftstidende
14.9. kl. 19.00 –  Opstillingsmøde til fv (invitation udsendes)
24.9. kl. 10.00 –  Liberal Fridag i Ollerup                                                     
14.10. kl. 17.00 – LA-Fredagsbar
9.12. kl. 17.00 –   LA-Fredagsbar
10.2.17 kl.17.00 – LA-Fredagsbar
april og maj 2017 –  Generalforsamlinger i lokalforeninger og i Storkredsen
22./23. april 2017 – Landsmøde i Ålborg
5. juni .2017 – Grundlovsarr.i Odense
i juni  2017   – Folkemøde på Bornholm

Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til fredagsbar arrangementerne, der holdes på Heidis Bierbar fra kl. 17 og frem…

Med venlig hilsen,
Ida Tokehøj

Veloverstået folkemøde – nyt 3. september i Odense

Kære fynske medlemmer af Liberal Alliance
Efter et veloverstået Folkemøde på Bornholm og nogle  travle forårsmåneder er det på sin plads at ønske jer alle en rigtig god sommer med gode oplevelser og afslapning.
Den 3. september afholdes endnu et  folkemøde, nemlig det fynske v/ Fyens Stiftstidende i Odense, hvor vi håber at se rigtig mange af jer, ligesom vi også håber at se jer den 24.9. til Liberal Fridag, som for første gang finder sted på Fyn.
Vi kan i det hele taget se frem til et efterår med mange spændende opgaver – I hvert fald ved vi jo, at der er valg til kommunerne i nov. 2017, og at  lokalforeningerne skal finde egnede kandidater hertil  og belave sig på at forberede opstillingsmøder i løbet af efteråret/vinteren.
Vi har i april afholdt opstillingsmøde til Regionsvalget, hvor Fyn har 7 kandidater med på valglisten. Marianne Mørk Mathiesen fra Region Syd er genvalgt som spidskandidat og fynske Jimmy Steen Eriksen som nr. 2 på listen.
Storkredsen vil gerne fortsætte med at afholde Fredagsbar i Odense den 2. fredag i august., oktober. december og februar, idet det er en god lejlighed for alle LA-medlemmer at mødes  til et oplæg og en hyggelig snak et par timer – i øvrigt er ikke-medlemmer også velkomne.
God sommer,
Ida Tokehøj

Kommende aktiviteter

Kære medlemmer af Liberal Alliance Storkreds Fyn
Efter en fantastisk dejlig og interessant Nytårskur med Merete Riisager og Laura Lindahl i februar, vil det  glæde os at se jer til vore 3  nedenfor nævnte begivenheder, som finder sted i løbet af de næste par måneder.
De bedste hilsner
storkredsformand Ida Tokehøj
og på gensyn til de nedenstående arrangementer i LA Fyn:
Tirsdag, den 19.4.2016 kl. 19.00: OPSTILLINGSMØDE TIL REGION SYDDANMARK, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.
Tirsdag, den 17.5.2016 kl. 19.00: GENERALFORSAMLING/medlemsmøde i Liberal Alliance STORKREDS FYN. Stedet vil fremgå af invitationen til medlemmerne.
Søndag, den 5. juni 2016 kl. 14.00: GRUNDLOVSARRANGMENT, Cafè Siesta v/klosterbakken, Eventyrhaven i Odense.

Kære fynske medlemmer af Liberal Alliance

Tusind, tusind tak for jeres medvirken til et godt valg for Liberal Alliance, som nu har 13 folketingskandidater til at arbejde ihærdigt for, at Liberal Alliance kan gøre sin indflydelse gældende i dansk politik.

Liberal Alliance i hele landet, og også Fyn, har fået mange nye medlemmer, og Bestyrelsen for Storkreds Fyn vil meget gerne mødes med de fynske medlemmer af og til, og forsøge at orientere om, hvad der rør sig indenfor vores parti og i dansk politik, hvorfor vi gerne vil fastholde og stabilisere afholdelsen af fredagsbaren, som finder sted i Odense – enten på Heidis Bierbar i Vestergade eller i LA-Bar i Vintapperstræde.

Fredag den 21.8. 2015 kl. 17.00 afholdes Fredagsbar/valgfest i Heidis Bierbar i Odense, arr. af Tine Klinge og Christoffer Kaspersen. Vi fejrer valget og siger tak til alle vore medlemmer og i særdeleshed til alle de frivillige. Vores fynskvalgte Folketingsmedlem Merete Riisager vil være oplægsholder.

Fredagsbarudvalget, som p.t.består af Henrik Futtrup, Christoffer Kaspersen og Mads Nørgaard, vil herefter arrangere og invitere til fredagsbar den 2. fredag i de lige måneder:

den 9. oktober 2015
den 11. december 2015
den 12. februar 2016
den 8. april 2016.

Den 5. juni afholder Fynskredsbestyrelsen – sædvanen tro – Grundlovsarangement.

Forslag og ideer til oplægsholdere i Fredagsbaren er meget velkommen.
De bedste hilsner
Ida Tokehøj